to top

STEROWNIK INTERFEJSU MODBUS RS-485 Z KOMUNIKATOREM GSM ЕM – 486

STEROWNIK INTERFEJSU MODBUS RS-485 Z KOMUNIKATOREM GSM ЕM - 486

EM-486 zapewnia dostęp do odczytów z podłączonych czujników i do  rejestrów Modbus urządzeń połączonych poprzez interfejs RS-485 poprzez protokół MODBUS TCP lub za pomocą wiadomości tekstowych SMS.

W EM-486 przewidziane są:

  • elastyczne możliwości podłączenia (przewodowo lub bezprzewodowo, automatyczny wybór sposobu komunikacji z serwerem, automatyczne lub ręczne ustawienie dostawcy usług GSM i parametrów komunikacji,
  • nadpisywanie adresu MAC oraz innych ustawień Ethernet);
  • zabezpieczenie dostępu (hasło dla trybu konfiguracji, filtr adresu IP do konfiguracji lub do podłączenia do sieci Modbus, połączenie tylko ze wskazanym serwerem z automatyczną autoryzacją, hasło do sterowania przez SMS);
  • różne tryby wymiany poprzez sieć Modbus (RTU lub ASCII, z kontrolą parzystości (parzystość, nieparzystości lub brak),szeroki zakres prędkości transmisji, ustawiane opóźnienie);
  • wyjścia programowalne do wykonania czynności w przypadkach zdarzeń awaryjnych;
  • wejścia programowalne dla czujników;
  • programowalne liczniki impulsów dla każdego czujnika;
  • wyjście zasilania dla czujników;
  • wejście zasilania rezerwowego;

funkcje serwisowe (zegar czasu rzeczywistego, możliwość aktualizacji firmware).

Stellen Sie die Frage der Fachkraft

Mitteilung schreiben
Kostenloser Rückanruf bestellen

Ihre Anforderung ist abgesandt. Manager wird sich mit Ihnen in der allernächsten Zeit verbinden
Fehler! Mitteilung ist nicht abgesandt.