to top
Sterowniki i przekaźniki mikroprocesorowe
+48 22 299 60 30

Moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych UBZ-304

Moduł zabezpieczenia silników UBZ-304 (zwany w dalszej treści modułem ) służy do pełnego zabezpieczenia silników a synchronicznych o mocy od 2,5 do 315kW za pomocą standardowych zewnętrznych przekładników prądowych o prądzie obwodu wtórnego 5A.
Moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych UBZ-304, фото

Moduł zabezpieczenia silników UBZ-304 (zwany w dalszej treści modułem ) służy do pełnego zabezpieczenia silników a synchronicznych o mocy od 2,5 do 315kW za pomocą standardowych zewnętrznych przekładników prądowych o prądzie obwodu wtórnego 5A .

 

UBZ-304 może pracować zarówno w sieciach z izolowanym punkcie neutralnym jak w sieciach z uziemieniem .

 

 

UBZ zapewnia ciągłą kontrolę parametrów napięcia sieciowego, skutecznych wartości fazowych (liniowych) prądów trójfazowego sprzętu elektrycznego 400 V/50 Hz oraz sprawdzanie wartości rezystancji izolacji silników.

 

 

Jest wykonany w obudowie panelowej.

 

 

Zapewnia pełną i skuteczną ochronę sprzętu elektrycznego poprzez odłączenie od sieci i/lub blokowanie jego rozruchu w następujących przypadkach:

 

 

 • nieprawidłowego napięcia sieciowego (niedopuszczalnych skoków napięcia, zaniku fazy, nieprawidłowej kolejności faz i załączenia dwóch faz jednocześnie, asymetrii fazowych/liniowych napięć);

 

 • przeciążeń mechanicznych (symetrycznego przeciążenia prądów fazowych/liniowych) – zabezpieczenie przeciążeniowe z opóźnieniem zależnym;

 

 • przekroczenia progu prądu przeciwnej kolejnooeci;

 

 • niesymetrycznych przeciążeń prądów fazowych/liniowych związanych z uszkodzeniami wewnątrz silnika – zabezpieczenie przed asymetrią prądów fazowych z zakazem automatycznego ponownego załączenia (SPZ);

 

 • asymetrii prądów fazowych bez przeciążenia związanej z uszkodzeniem izolacji wewnątrz silnika i/lub przewodu zasilającego;

 

 • brak momentu na wale silnika (suchy bieg pomp) – zabezpieczenie przed przekroczeniem minimalnego prądu rozruchowego i/lub roboczego;

 

 • niedopuszczalnego niskiego poziomu izolacji do obudowy – sprawdzenie przed włączeniem i zablokowanie rozruchu w przypadku złej izolacji;

 

 • zwarcia z ziemią uzwojeń stojana podczas pracy – zabezpieczenie przed upływem prądu do ziemi.

 

 

Każdy typ zabezpieczeñ przewiduje zezwolenie i zakaz automatycznego ponownego załączenia obciążenia (zwanego dalej SPZ).

 

 

Moduł chroni sprzęt elektryczny poprzez sterowanie cewką stycznika zewnętrznego.

 

 

UBZ zapewnia sterowanie silnikami:

 

 

 •  za pomocą wejść analogowych „0-20 mA” i „0-10 V”;

 

 • za pomocą kanałów zdalnego sterowania (interfejsy RS-232 i RS-485 Modbus RTU);

 

 • za pomocą przycisków na panelu przednim UBZ;

 

 

Komunikacja

 

 

 • sterowanie i przesyłanie parametrów za pomocą interfejsu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU;

 

 • sterowanie i przesyłanie parametrów za pomocą interfejsu szeregowego RS-232.

 

 

Sugerowana cena detaliczna netto: 764,50 zł
Stawka podatku VAT: 23%

Zapytaj specjalistę

 

 

Napisać wiadomość

 

Państwa zgłoszenie zostało wysłane,
Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd!
Wiadomość nie została wysłana.