to top
Sterowniki i przekaźniki mikroprocesorowe
+48 22 299 60 30

Uniwersalny moduł zabezpieczenia UBZ-301 10-100А

Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników UBZ-301 (zwany w dalszej treści modułem) służy do ciągłej kontroli parametrów napięcia sieciowego i skutecznych wartości fazowych/liniowych prądów trójfazowego sprzętu elektrycznego 400V / 50Hz, przede wszystkim silników asynchronicznych, o mocy od 2,5 do 315kW, między innymi w sieciach z izolowanym punktem neutralnym.
Uniwersalny moduł zabezpieczenia UBZ-301 10-100А, фото

Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników UBZ-301 (zwany w dalszej treści modułem) służy do ciągłej kontroli parametrów napięcia sieciowego i skutecznych wartości fazowych/liniowych prądów trójfazowego sprzętu elektrycznego 400V / 50Hz, przede wszystkim silników asynchronicznych, o mocy od 2,5 do 315kW, między innymi w sieciach z izolowanym punktem neutralnym.

 

 

Dostępne są trzy wersje modułu o następujących zakresach prądów znamionowych:

 

 

 • UBZ-301 5-50A;

 

 • UBZ-301 10-100A;

 

 • UBZ-301 63-630A.

 

 

Zapewnia pełną i skuteczną ochronę sprzętu elektrycznego poprzez odłączenie od sieci i/lub blokowanie jego rozruchu w następujących przypadkach:

 

 

 • nieprawidłowego napięcia sieciowego (niedopuszczalnych skoków napięcia, zaniku fazy, nieprawidłowej kolejności faz i załączenia dwóch faz jednocześnie, asymetrii fazowych/liniowych napięć);

 

 • przeciążeń mechanicznych (symetrycznego przeciążenia prądów fazowych/liniowych) – zabezpieczenie przeciążeniowe z opóźnieniem zależnym;

 

 • niesymetrycznych przeciążeń prądów fazowych/liniowych związanych z uszkodzeniami wewnątrz silnika – zabezpieczenie przed asymetrią prądów fazowych z zakazem automatycznego ponownego załączenia (SPZ);

 

 • asymetrii prądów fazowych bez przeciążenia związanej z uszkodzeniem izolacji wewnątrz silnika i/lub przewodu zasilającego;

 

 • brak momentu na wale silnika (suchy bieg pomp) – zabezpieczenie przed przekroczeniem minimalnego prądu rozruchowego i/lub roboczego;

 

 • niedopuszczalnego niskiego poziomu izolacji do obudowy – sprawdzenie przed włączeniem i zablokowanie rozruchu w przypadku złej izolacji;

 

 • warcia z ziemią uzwojeń stojana podczas pracy – zabezpieczenie przed upływem prądu do ziemi.

 

 

Moduł chroni sprzęt elektryczny poprzez sterowanie cewką stycznika elektromagnetycznego.

 

 

Pełni następujące funkcje:

 

 

 • proste i dokładne ustawienie prądu znamionowego silnika za pomocą skali standardowej prądów znamionowych;

 

 • ustawienie prądu roboczego silnika, który różni się od wartości standardowych, z uwzględnieniem długotrwałego dopuszczalnego przeciążenia;

 

 • zadziałanie spowodowanego przeciążeniem z opóźnieniem zależnym; Charakterystyka czasowo-prądowa jest przedstawiona na rys. 2. Ta charakterystyka jest zbudowana dla umownie zimnego silnika. Podczas pracy rozwiązywane jest różnicowe równanie bilansu cieplnego silnika.

 

 • Takie podejście pozwala uwzględniać poprzedni stan silnika i podejmować prawidłową decyzję o wystąpieniu przeciążenia termicznego.

 

 • Ta metoda pozwala także uwzględnić nagrzewanie silnika podczas rozruchu i ograniczyć (według życzenia zamawiającego) liczbę rozruchów na jednostkę czasu;

 

 • możliwość przesunięcia charakterystyki czasowo-prądowej jak wzdłuż osi prądów (potencjometr nr 1, 2), tak i wzdłuż osi czasu (potencjometr nr 3 – czas zadziałania w przypadku dwukrotnego przeciążenia);

 

 • samodzielne ustawienie przez użytkownika progów zadziałania dla minimalnego/maksymalnego napięcia, poziomu asymetrii napięć liniowych i prądów fazowych oraz czasu automatycznego ponownego załączenia;

 

 • sygnalizacja rodzaju awarii, obecności napięcia sieciowego, zakresu prądowego, na który jest ustawiony moduł, i włączenia obciążenia;

 

 • wymiana i transmisja danych za pomocą modułu wymiany danych BО-01 poprzez protokół RS-485 (BО-01 nie wchodzi w zakres dostawy).

 

 

 

Sugerowana cena detaliczna netto: 438,90 zł
Stawka podatku VAT: 23%

Zapytaj specjalistę

 
 
Napisać wiadomość

 

Państwa zgłoszenie zostało wysłane,
Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd!
Wiadomość nie została wysłana.