to top

Ograniczniki prądu i mocy

Przekaźniki nadprądowe służą do odłączania obciążenia gdy wartość prądu wzrasta powyżej określonej wartości. Ograniczniki mocy przeznaczone są do ciągłego monitorowania mocy czynnej lub pozornej odbiorników jedno- lub trójfazowych i ich odłączania w przypadku przekroczenia określonej wartości mocy.

Ograniczniki prądu i mocy

Przekaźnikinadprądowejest zaprojektowany, aby wyłączyćobciążenieprądu wzrastapowyżejokreślonej wartości.


Ograniczenie mocyPrzekaźnikprzeznaczony jest dociągłego monitorowaniaaktywne lubpełnej mocyodbiorników jednofazowych.

 

Napisać wiadomość
Zamówić bezpłatny telefon zwrotny

Państwa zgłoszenie zostało wysłane, Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd! Wiadomość nie została wysłana.