to top
Ograniczniki prądu i mocy

PMT-104

PMT-104 przeznaczony jest do wyłączania obciążenia jednofazowego przy wzroście prądu powyżej ustawionej wartości w przedziale od 1-400A.

Ogranicznik prądu PMT – 104 przeznaczony jest do wyłączania obciążenia jednofazowego przy wzroście prądu powyżej ustawionej wartości w przedziale od 1-400A.

 

 

Przekaźnik można stosować jako:

 

 

 • amperomierz cyfrowy;

 

 • przekaźnik ograniczenia poboru prądu;

 

 • przekaźnik priorytetowy.

 

 

Diody LED na panelu czołowym sygnalizują:

 

 

 • stan obciążenia (załączone/wyłączone);

 

 • przekroczenie nastawionej wartości prądu ograniczenia.

 

 

Trzypozycyjny wyświetlacz siedmiosegmentowy w zależności od trybu pracy pokazuje:

 

 

 • aktualny prąd obciążenia;

 

 • maksymalną wartość prądu od czasu ostatniego przekroczenia parametru;

 

 • wartość aktualnie ustawianego parametru;

 

 • czas pozostały do załączenia lub wyłączenia obciążenia;

 

 • stan blokady powtórnego załączenia obciążenia.

 

 

Potencjometry na przednim panelu urządzenia pozwalają użytkownikowi ustawić następujące parametry:

 

 

 • maksymalną wartość dopuszczalnego prądu

 

 • czas opóźnienia zadziałania przekaźnika

 

 • czas opóźnienia powrotu gdy wartość prądu obniży się poniżej ustawionego progu

Zapytaj specjalistę

Napisać wiadomość
Zamówić bezpłatny telefon zwrotny

Państwa zgłoszenie zostało wysłane, Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd! Wiadomość nie została wysłana.