to top
Sterowniki i przekaźniki mikroprocesorowe
+48 22 299 60 30

Trójfazowy ogranicznik mocy OM-310

OM-310 zapewnia pracę z obciążeniem o mocy od 2,5 do 30 kW za pomocą wbudowanych przekładników prądowych i do 350kW za pomocą zewnętrznych przekładników prądowych, między innymi także w sieciach z izolowanym punktem zerowym.
Trójfazowy ogranicznik mocy OM-310, фото

Ogranicznik poboru mocy OM-310 służy do:

 

 

  • zabezpieczenia przed niewłaściwymi parametrami instalacji elektrycznej;

 

  • pełnego odłączenia obciążenia w przypadku przekroczenia głównego progu poboru mocy w ciągu ustawionego przez użytkownika czasu;

 

  • częściowego odłączenia obciążenia w przypadku przekroczenia dodatkowego progu poboru mocy w ciągu ustawionego przez użytkownika czasu;

 

  • pomiaru i wyświetlania parametrów trójfazowej sieci elektrycznej (skutecznych wartości fazowych i liniowych napięć; składowej zgodnej, przeciwnej i zerowej napięcia; skutecznych wartości fazowych prądów; poboru mocy czynnej, reaktywnej i całkowitej; cosinusa fi);

 

  • sygnalizacji zdarzeń awaryjnych;

 

  • zdalnego załączenia i odłączenia obciążenia za pomocą interfejsu RS-232/RS485 lub wyłącznika zewnętrznego.

 

 

 

OM-310 zapewnia pracę z obciążeniem o mocy od 2,5 do 30 kW za pomocą wbudowanych przekładników prądowych i do 350kW za pomocą zewnętrznych przekładników prądowych, między innymi także w sieciach z izolowanym punktem zerowym.

 

 

OM-310 zapewnia następujące rodzaje zabezpieczeń:

 

 

  • przed nieprawidłowym napięciem sieciowym (niedopuszczalnymi skokami napięcia, zanikiem fazy, nieprawidłową kolejnością faz i załączeniem dwóch faz jednocześnie, asymetrią napięć fazowych/liniowych);

 

  • przed przekroczeniem zadanego maksymalnego prądu jakiejkolwiek fazy obciążenia;

 

  • przed prądami upływu do ziemi.

 

 

Każdy typ zabezpieczeń przewiduje zezwolenie i zakaz automatycznego ponownego załączenia obciążenia.

 

 

Ogranicznik poboru mocy chroni sprzęt elektryczny poprzez sterowanie cewką wyzwalacza elektromagnetycznego (stycznika).

 

 

 

Sugerowana cena detaliczna netto: 669,90 zł
Stawka podatku VAT: 23%

Zapytaj specjalistę

 
 
Napisać wiadomość

 

Państwa zgłoszenie zostało wysłane,
Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd!
Wiadomość nie została wysłana.