to top
Przekaźniki kontroli stanu izolacji

Przekaźniki kontroli stanu izolacji PCIR-01

Przekaźnik wstępnego pomiaru rezystancji izolacji (PCIR-01) przeznaczony jest do pomiaru i kontroli rezystancji izolacji linii kablowych sieci trójfazowej w rozdzielniach o napięciu 6-10 kV przed włączeniem włącznika wysokiego napięcia; podaje on sygnał zezwalający/zakazujący na włączenie wyłącznika siłowego.

Przekaźnik wstępnego pomiaru rezystancji izolacji (PCIR-01) przeznaczony jest do pomiaru i kontroli rezystancji izolacji linii kablowych sieci trójfazowej w rozdzielniach o napięciu 6-10 kV przed włączeniem włącznika wysokiego napięcia; podaje on sygnał zezwalający/zakazujący na włączenie wyłącznika siłowego.

 

 

PCIR-01 kontroluje trzy linie w sieci trójfazowej, jak również wytwarza i kontroluje dodatkową linię „wzorową” w celu zmniejszenia wpływu zmian temperatury na dokładność pomiaru. Jest odseparowywany od linii kablowych poprzez zespół separatorów, na który to się składają 4 rezystory wysokonapięciowe 20 MOhm o dokładności 1% – po jednym rezystorze na każdą linię oraz jednym na linię „wzorową”. Urządzenie nie wymaga odłączenia linii kablowych od zespołów urządzenia w przypadku na linie wysokiego napięcia.

 

 

Urządzenie uprzedza o obniżonej rezystancji izolacji linii kablowych przy odłączonym wysokim napięciu. Sprawdza stan zespołu stykowego wyłącznika siłowego. PCIR-01 uprzedza także o obecności wysokiego napięcia w linii, zarówno z włączonym jak i wyłączonym wyłącznikiem siłowym. Zakazuje załączenia włącznika siłowego przy obniżonej rezystancji izolacji lub wysokim napięciu w liniach, w przypadku gdy wyłącznik siłowy został odłączony.

 

 

Dzięki wbudowanemu zespołowi kalibracji pozwala odróżnić rezystancję wbudowanych rezystorów wysokonapięciowych od znaczenia nominalnego.

Zapytaj specjalistę

Napisać wiadomość
Zamówić bezpłatny telefon zwrotny

Państwa zgłoszenie zostało wysłane, Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd! Wiadomość nie została wysłana.