to top
Sterowniki i przekaźniki mikroprocesorowe
+48 22 299 60 30

Przekaźnik napięciowy trójfazowy RNPP-302

Przekaźnik napięciowy RNPP-302 służy do zabezpieczenia trójfazowej instalacji elektrycznej przed skutkami awarii sieci elektrycznej
Przekaźnik napięciowy trójfazowy RNPP-302, фото

Przekaźnik napięciowy RNPP-302 służy do zabezpieczenia trójfazowej instalacji elektrycznej przed skutkami awarii sieci elektrycznej, takich jak:

 

 

• przekroczenie dopuszczalnych progów wartości skutecznej napięcia; 

 

• nieprawidłowa kolejność faz i załączenie dwóch faz jednocześnie; 

 

• zakłócenie obecności wszystkich faz i asymetrii napięcia sieciowego.

 

 

Przekaźnik kontroluje podstawowe parametry sieci elektrycznej i w przypadku ich odchylenia odłącza obciążenie.

 

 

Trzycyfrowy 7-segmentowy wskaźnik na panelu przednim umożliwia:

 

 

• ciągłą sygnalizację bieżącej wartości napięcia w sieci; 

 

• sygnalizację rodzaju powstałej awarii; 

 

• przegląd (wizualizację) ustawienia trybów i parametrów.

 

 

Za pomocą menu użytkownik może ustawić:

 

 

• tryb sygnalizacji wartości napięcia na każdej fazie; 

 

• tryb reagowania przekaźnika na sygnał cyfrowy zdalnego sterowania; 

 

• typ przekaźnika; 

 

• sposób ustawienia odchylenia napięcia; 

 

• załączenie/odłączenie kontroli symetrii faz; 

 

• załączenie/odłączenie kontroli kolejności faz; 

 

• tryb kontroli napięcia na zaciskach stycznika; 

 

• typ mierzonego napięcia; 

 

• próg zadziałania dla maksymalnej dopuszczalnej wartości napięcia; 

 

• próg zadziałania dla minimalnej dopuszczalnej wartości napięcia; 

 

• próg dopuszczalnej wartości asymetrii faz; 

 

• czas ponownego załączenia; 

 

• czas opóźnienia odłączenia w razie minimalnego napięcia; 

 

• czas opóźnienia odłączenia w razie maksymalnego napięcia; 

 

• czas opóźnienia zadziałania w razie asymetrii faz; 

 

• czas opóźnienia zadziałania w razie zaniku faz; 

 

• czas opóźnienia zadziałania przy sygnale alarmowym na wejściu cyfrowym.

 

 

Urządzenie jest wyposażone w dodatkowy przekaźnik sygnalizacji z wyprowadzonymi normalnie zamkniętymi stykami.

 

 

Sugerowana cena detaliczna netto: 291,50 zł
Stawka podatku VAT: 23%

Zapytaj specjalistę

 
 
Napisać wiadomość

 

Państwa zgłoszenie zostało wysłane,
Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd!
Wiadomość nie została wysłana.