to top
Przekaźniki napięciowe trójfazowe

Przekaźnik napięciowy trójfazowy RNPP-311M

The RNPP-311M voltage monitoring relay is designed for protection of three-phase loads against major types of mains faults

Przekaźnik napięciowy RNPP-311M

 

 

służy do zabezpieczenia trójfazowej instalacji elektrycznej przed skutkami awarii sieci elektrycznej, takich jak:

 

 

  • przekroczenie dopuszczalnych progów wartości skutecznej napięcia; 

 

  • nieprawidłowa kolejność faz i załączenie dwóch faz jednocześnie;  

 

  • zakłócenie obecności wszystkich faz i asymetria napięcia sieciowego.

 

 

Przekaźnik kontroluje podstawowe parametry sieci elektrycznej i w przypadku ich odchylenia odłącza obciążenie.

 

 

Diody LED na panelu przednim sygnalizują:

 

 

  • obecność napięcia w sieci; 

 

  • stan obciążenia (on/off); 

 

  • rodzaj powstałej awarii.

 

 

Za pomocą potencjometrów regulacyjnych użytkownik może dokonać ustawień:

 

 

• progu minimalnej/maksymalnej dopuszczalnej wartości napięcia (w procentach napięcia znamionowego); 

 

• opóźnienia czasu załączenia obciążenia po przywróceniu właściwych parametrów sieci. 

 

• czasu odłączenia obciążenia w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii napięcia sieciowego.

 

 

Za pomocą przełączników na panelu przednim użytkownik może wybrać typ kontrolowanej sieci 380/400 V oraz włączyć lub wyłączyć kontrolę parametrów sieci, takich jak:

 

 

• kolejność i wystąpienie zwarcia międzyfazowego 

 

• obecność wszystkich faz i symetria napięcia sieciowego; 

 

• spadek napięcia; 

 

• wzrost napięcia;

 

 

Odpowiednie kombinacje położenia przełączników umożliwiają pracę przekaźnika RNPP-311M w różnych trybach, takich jak:

 

 

• tryb pełnej kontroli napięcia sieci; 

 

• tryb kontroli minimalnego/maksymalnego napięcia; 

 

• tryb kontroli minimalnego napięcia; 

 

• tryb kontroli maksymalnego napięcia; 

 

• tryb kontroli obecności faz; 

 

• tryb kontroli nieprawidłowej kolejności izwarcia międzyfazowego ;

 

• tryb kontroli asymetrii faz oraz inne tryby.

 

 

Kontrola obecności faz utrzymuje się we wszystkich położeniach przełączników, miedzy innymi, gdy znajdują się w położeniu OFF. 
Przewidziana możliwość podłączenia zasilania  zewnętrznego24V (na indywidualne zamówienie).

 

 

Sugerowana cena detaliczna netto: 136,40 zł
Stawka podatku VAT: 23%

Zapytaj specjalistę

Napisać wiadomość
Zamówić bezpłatny telefon zwrotny

Państwa zgłoszenie zostało wysłane, Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd! Wiadomość nie została wysłana.