to top

Zautomatyzowany system pomiaru wielkości cząstek stałych

ASOD-300 jest przeznaczony do szybkiego pomiaru wielkości cząstek stałych (suchych) pyłu i proszków w przedziale od 5 do 300 mkm.

ASOD-300 jest przeznaczony do szybkiego pomiaru wielkości cząstek stałych (suchych) pyłu i proszków w przedziale od 5 do 300 mkm.

 

 

Zespół pomiarowy urządzenia dokonuje autonomicznego pomiaru wielkości cząstek stałych pyłu w strumieniu powietrza i może zapamiętać do 10 rozmiarów tychże cząstek. Jest sterowany z panelu przedniego.

 

 

Wynik zostaje wyświetlony w postaci histogramu, funkcji różniczkowalnej oraz całkującej.

Napisać wiadomość
Zamówić bezpłatny telefon zwrotny

Państwa zgłoszenie zostało wysłane, Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd! Wiadomość nie została wysłana.