to top
Zegary astronomiczne i tygodniowe

Tygodniowy zegar z czujnikiem światła i przekaźnikiem napięciowym RN-16TM

Tygodniowy zegar z czujnikiem światła i przekaźnikiem napięciowym RN-16TM

Tygodniowy zegar z czujnikiem światła i przekaźnikiem napięciowym RN-16TM łączy w sobie funkcje:

 

 

 • przekaźnika napięciowego;

 

 • fotoprzekaźnika;

 

 • przekaźnika czasu rzeczywistego;

 

 

 

służy do:

 

 

 • załączenia/odłączenia obciążenia według ustalonych przez użytkownika czasów załączenia/odłączenia;

 

 • odłączenie obciążenia w przypadku niedopuszczalnych wahań napięcia w sieci z automatycznym ponownym załączeniem po przywróceniu właściwych parametrów sieci;

 

 • załączenia/odłączenia obciążenia według ustawionych przez użytkownika poziomów natężenia oświetlenia.

 

 

Dostępne tryby pracy przekaźnika:

 

 

 • zegar tygodniowy;

 

 • przekaźnik napięciowy;

 

 • fotoprzekaźnik;

 

 • zegar tygodniowy z kontrolą napięcia;

 

 • fotoprzekaźnik z kontrolą napięcia.

 

 

Diody LED na panelu przednim sygnalizują:

 

 

 • obecność napięcia w sieci;

 

 • stan obciążenia (on/off);

 

 • tryb pracy przekaźnika.

 

 

Czterocyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy w zależności od wybranego trybu sygnalizuje:

 

 

 • czas rzeczywisty;

 

 • bieżącą wartość napięcia w sieci;

 

 • poziom natężenia oświetlenia;

 

 • kolejno czas rzeczywisty i bieżącą wartość napięcia w sieci;

 

 • kolejno poziom natężenia oświetlenia i bieżącą wartość napięcia w sieci.

 

 

Znajdująca się na przednim panelu fotodioda kontroluje poziom natężenia oświetlenia.

 

 

a pomocą styków wyjściowych przekaźnik RN-16ТМ może bezpośrednio komutować moc obciążenia nie przekraczającą 3,5 kW (16 А). Gdy potrzebna jest większa moc obciążenia, stosuje się stycznik elektromagnetyczny.

 

 

Menu urządzenia umożliwia:

 

 

 • wybór trybów pracy;

 

 • wybór i zmianę zestawu parametrów;

 

 • usuwanie bieżącego zestawu parametrów;

 

 • podgląd listy zdarzeń;

 

 • tworzenie listy zdarzeń;

 

 • nastawę czasu bieżącego;

 

 • nastawę czasu załączenia i odłączenia obciążenia;

 

 • nastawę dni tygodnia;

 

 • nastawę progu minimalnej dopuszczalnej wartości napięcia;

 

 • nastawę progu maksymalnej dopuszczalnej wartości napięcia;

 

 • nastawę czasu zadziałania odłączenia dla górnego progu napięcia;

 

 • nastawę czasu zadziałania odłączenia dla dolnego progu napięcia;

 

 • nastawę czasu zadziałania odłączenia po przywróceniu właściwych parametrów sieci;

 

 • nastawę progu natężenia oświetlenia.

 

 

W przypadku zaniku napięcia sieciowego wbudowany akumulator umożliwia przechowywanie ustawionych parametrów przez okres jednego miesiąca.

 

 

Sugerowana cena detaliczna netto: 206,80 zł
Stawka podatku VAT: 23%

Zapytaj specjalistę

Napisać wiadomość
Zamówić bezpłatny telefon zwrotny

Państwa zgłoszenie zostało wysłane, Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd! Wiadomość nie została wysłana.