to top
Sterowniki i przekaźniki mikroprocesorowe
+48 22 299 60 30

Novatek Device Manager

Novatek Device Manager został zaprojektowany jako narzędzie do sterowania przepływem procesów technologicznych.

 

Wykonuje następujące funkcje:

 

• Po włączeniu programu, uruchamia skanowanie komputera. Automatycznie określa porty komunikacyjne, do których można podłączyć urządzenia automatyki przemysłowej.
• W głównym oknie programu użytkownik opracowuje schemat przebiegu procesu podczas definiowania interfejsów portu komunikacyjnego i powiązanych urządzeń . Dla każdego urządzenia, program tworzy powiązania, które definiują zakres parametrów kontrolowanych i częstotliwość zapisywania ich wartości w odpowiednich plikach raportu.

 

Wszystkie parametry projektu przypisane przez użytkownika są zapisywane w specjalnym pliku opisu projektu;

 

• Projekt może zostać uruchomiony; w tym czasie, program steruje zakresami kontrolowanych parametrów w oknie dialogowym i wielokrotnie zapisuje je w plikach raportu;
• Projekt, który został uruchomiony, może być zatrzymany lub wstrzymany w dowolnej chwili. Po zakończeniu jego przebiegu , użytkownik może wprowadzić zmiany do schematu projektu i istniejących powiązań z urządzeniami. Zmieniony projekt można zapisać w pliku projektu pod dotychczasową lub nową nazwą.
• Podczas trwania projektu, program steruje zakresy kontrolowanych parametrach określonych przez użytkownika w odpowiednich powiązaniach. Jeśli jakakolwiek wartość wykracza poza określony zakres, program sygnalizuje o tym w specjalnym oknie komunikatu ostrzegawczego.

 

Obsługiwane urządzenia:

 

— UBZ- 302 Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych
— UBZ 302 (winda – 2-prędkościowy) Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych
— UBZ 301 Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych z konwerterem BO-01
— TR-100 – Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury (zabezpieczenie suchych transformatorów)
 Wszystkie nasze programy działają w środowiskach Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86. Rozpakować programy można za pomocą WinRar 4 i wyższych wersji.

 
 
Napisać wiadomość

 

Państwa zgłoszenie zostało wysłane,
Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd!
Wiadomość nie została wysłana.