to top

Oprogramowanie

Konfigurator REV-302

Aplikacja ta jest przeznaczona do programowania zegara REV-302 a także do odczytywania jego ustawień i ew. ich kopiowania do innych zegarów REV-302.

Wszystkie nasze programy działają w środowiskach systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86.

Programy są zarchiwizowane, należy je rozpakowywać za pomocą programu WinRar wersji 4 i nowszych.

Konfigurator REV-302

Aplikacja ta jest przeznaczona do programowania zegara REV-302 a także do odczytywania jego ustawień i ew. ich kopiowania do innych zegarów REV-302.

Wszystkie nasze programy działają w środowiskach systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86.

Programy są zarchiwizowane, należy je rozpakowywać za pomocą programu WinRar wersji 4 i nowszych.

Informacja
Pobierz
RPM-416 Data Analysis

Program Panel Sterowania RPM-416 Data Analysis (dalej w tekście 'PS') jest przeznaczony do programowania urządzenia „Rejestrator parametrów sieci oraz procesów technologicznych RPM-416" a także do monitorowania jego parametrów za pośrednictwem połączenia poprzez Modbus TCP.

 
PS pozwala na zapis i wczytywanie dowolnych nastawrejestratora RPM-416.

 
Dane otrzymane w trakcie zapisu w rejestratorze RPM-416 możno wyświetlać jako wykres, zestawiając różna parametry obok siebie.

Program obsługuje możliwość wydruku wymaganych parametrów lub ich archiwizację w formacie tekstowym (.csv).
 

Interfejs graficzny PS pozwala na obserwację stanu bieżącego różnych parametrów rejestratora RPM-416 w czasie rzeczywistym.

 
Możliwa jest praca jednoczesna z kilkoma rejestratorami RPM-416 (do 10 urządzeń).

Instruction how to update firmware download

Firmware (v11) download , (v12) download, (v13) download

RPM-416 Data Analysis (11 version), RPM-416 Data Analysis (12 version)

RPM-416 Data Analysis

Program Panel Sterowania RPM-416 Data Analysis (dalej w tekście 'PS') jest przeznaczony do programowania urządzenia „Rejestrator parametrów sieci oraz procesów technologicznych RPM-416" a także do monitorowania jego parametrów za pośrednictwem połączenia poprzez Modbus TCP.

 
PS pozwala na zapis i wczytywanie dowolnych nastawrejestratora RPM-416.

 
Dane otrzymane w trakcie zapisu w rejestratorze RPM-416 możno wyświetlać jako wykres, zestawiając różna parametry obok siebie.

Program obsługuje możliwość wydruku wymaganych parametrów lub ich archiwizację w formacie tekstowym (.csv).
 

Interfejs graficzny PS pozwala na obserwację stanu bieżącego różnych parametrów rejestratora RPM-416 w czasie rzeczywistym.

 
Możliwa jest praca jednoczesna z kilkoma rejestratorami RPM-416 (do 10 urządzeń).

Instruction how to update firmware download

Firmware (v11) download , (v12) download, (v13) download

RPM-416 Data Analysis (11 version), RPM-416 Data Analysis (12 version)

Informacja
Pobierz
Panel Kontrolny UBZ-302 (standardowy)

Oprogramowanie UBZ-302 Control Panel przeznaczone jest do monitorowania stanu i pobierania danych z urządzeń UBZ-302 poprzez interfejs komunikacyjny (RS-232 lub RS-485). Panel pozwala na zapisywanie (wczytywanie) różnych ustawień UBZ, odzyskiwanie danych i zapisywanie ich do dalszej analizy. Zapisane dane mogą być wyświetlane na wykresie podczas porównywania parametrów.

Graficzny interfejs pozwala na oglądanie aktualnych stanów różnych parametrów UBZ w czasie rzeczywistym. Elastyczna konstrukcja interfejsu umożliwia dostrojenie go do preferencji każdego użytkownika.

 INSTRUKCJA ODBLOKOWANIA KOMUNIKACJI PO RS-485/RS-232:

1.    Naciskamy przycisk „SETUP” i trzymamy ok. 5 sekund, po zwolnieniu przycisku „SETUP” powinien pojawić się komunikat „PAS” (Password/Hasło) i migające „000”
2.    Za pomocą przycisków „Góra” ew. „Dół” i „RES/MEM/SEL” wprowadzić hasło fabryczne „123” po kolei każdą cyfrę, zatwierdzając przyciskiem „RES/MEM/SEL” – w ten sposób wejdziemy w „Tryb serwisowy” (ew. „Tryb nastawiacza” zgodnie z DTR)
3.    Za pomocą przycisków „Góra” ew. „Dół” przewinąć bieżące parametry do parametru „rPP” (Komunikacja) – parametr ten jest zablokowany fabrycznie, o czym świadczy kropka w środkowej części wyświetlacza, aby go odblokować należy równocześnie nacisnąć przyciski „Góra” i „Dół”i przytrzymać je ok. 4 sekund – kropka w środkowej części wyświetlacza zniknie.
4.    Nacisnąć przycisk „SETUP”, wartość „0” parametru „rPP” zacznie migać, za pomocą przycisków „Góra” ew. „Dół” wybrać potrzebną opcję („1” = RS-232, „2” = RS -485),potwierdzić przyciskiem „RES/MEM/SEL”. Gotowe.

Panel Kontrolny UBZ-302 (standardowy)

Oprogramowanie UBZ-302 Control Panel przeznaczone jest do monitorowania stanu i pobierania danych z urządzeń UBZ-302 poprzez interfejs komunikacyjny (RS-232 lub RS-485). Panel pozwala na zapisywanie (wczytywanie) różnych ustawień UBZ, odzyskiwanie danych i zapisywanie ich do dalszej analizy. Zapisane dane mogą być wyświetlane na wykresie podczas porównywania parametrów.

Graficzny interfejs pozwala na oglądanie aktualnych stanów różnych parametrów UBZ w czasie rzeczywistym. Elastyczna konstrukcja interfejsu umożliwia dostrojenie go do preferencji każdego użytkownika.

 INSTRUKCJA ODBLOKOWANIA KOMUNIKACJI PO RS-485/RS-232:

1.    Naciskamy przycisk „SETUP” i trzymamy ok. 5 sekund, po zwolnieniu przycisku „SETUP” powinien pojawić się komunikat „PAS” (Password/Hasło) i migające „000”
2.    Za pomocą przycisków „Góra” ew. „Dół” i „RES/MEM/SEL” wprowadzić hasło fabryczne „123” po kolei każdą cyfrę, zatwierdzając przyciskiem „RES/MEM/SEL” – w ten sposób wejdziemy w „Tryb serwisowy” (ew. „Tryb nastawiacza” zgodnie z DTR)
3.    Za pomocą przycisków „Góra” ew. „Dół” przewinąć bieżące parametry do parametru „rPP” (Komunikacja) – parametr ten jest zablokowany fabrycznie, o czym świadczy kropka w środkowej części wyświetlacza, aby go odblokować należy równocześnie nacisnąć przyciski „Góra” i „Dół”i przytrzymać je ok. 4 sekund – kropka w środkowej części wyświetlacza zniknie.
4.    Nacisnąć przycisk „SETUP”, wartość „0” parametru „rPP” zacznie migać, za pomocą przycisków „Góra” ew. „Dół” wybrać potrzebną opcję („1” = RS-232, „2” = RS -485),potwierdzić przyciskiem „RES/MEM/SEL”. Gotowe.

Informacja
Pobierz
Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury TR-100

ТR-100 jest przeznaczony do pomiaru i kontroli temperatury urządzeń na podstawie danych z czterech czujników temperatury, podłączonych w układach 2 lub 3-przewodowych.

Wskazanie temperatury można oglądać na wyświetlaczu jak również sygnały alarmowe informujące o wyjściu zaprogramowanych parametrów po za ustawioną nastawę.

Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury TR-100

ТR-100 jest przeznaczony do pomiaru i kontroli temperatury urządzeń na podstawie danych z czterech czujników temperatury, podłączonych w układach 2 lub 3-przewodowych.

Wskazanie temperatury można oglądać na wyświetlaczu jak również sygnały alarmowe informujące o wyjściu zaprogramowanych parametrów po za ustawioną nastawę.

Informacja
Pobierz
Panel Sterowania UBZ-302-01 (windy starszej generacji)

Program Panel Sterowania UBZ-302-01 (dalej w tekście „PS”) jest przeznaczony do monitorowania stanu oraz gromadzenia danych z urządzenia UBZ-302-01, poprzez protokół RS-232 lub RS-485.

PS pozwala na zapisywanie i późniejsze wczytywanie nastaw do UBZ-302-01, gromadzenie danych i ich archiwizowania do późniejszej analizy.

 Zarchiwizowane w ten sposób dane można przeglądać w wykresach zestawiając różne parametry pracy urządzenia.

Interfejs graficzny PS pozwala na obserwację bieżących stanów różnych parametrów UBZ w czasie rzeczywistym.

Interfejs można adaptować w zależności od wymagań konkretnego użytkownika.

Wszystkie nasze programy działają w środowiskach systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86.

Programy są zarchiwizowane, należy je rozpakowywać za pomocą programu WinRar wersji 4 i nowszych.

Panel Sterowania UBZ-302-01 (windy starszej generacji)

Program Panel Sterowania UBZ-302-01 (dalej w tekście „PS”) jest przeznaczony do monitorowania stanu oraz gromadzenia danych z urządzenia UBZ-302-01, poprzez protokół RS-232 lub RS-485.

PS pozwala na zapisywanie i późniejsze wczytywanie nastaw do UBZ-302-01, gromadzenie danych i ich archiwizowania do późniejszej analizy.

 Zarchiwizowane w ten sposób dane można przeglądać w wykresach zestawiając różne parametry pracy urządzenia.

Interfejs graficzny PS pozwala na obserwację bieżących stanów różnych parametrów UBZ w czasie rzeczywistym.

Interfejs można adaptować w zależności od wymagań konkretnego użytkownika.

Wszystkie nasze programy działają w środowiskach systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86.

Programy są zarchiwizowane, należy je rozpakowywać za pomocą programu WinRar wersji 4 i nowszych.

Informacja
Pobierz
Panel Sterowania UBZ-304/305

Program ten służy do monitorowania stanu do monitorowania stanu oraz gromadzenia danych z urządzenia UBZ-304/305, poprzez protokół RS-232 lub RS-485.

PS pozwala na zapisywanie i późniejsze wczytywanie nastaw do UBZ-304/305, gromadzenie danych i ich archiwizowanie do późniejszej analizy.

Zarchiwizowane w ten sposób dane można przeglądać w wykresach zestawiając różne parametry pracy urządzenia.

Interfejs graficzny PS pozwala na obserwację bieżących stanów dowolnych parametrów UBZ w czasie rzeczywistym.

Panel Sterowania UBZ-304/305

Program ten służy do monitorowania stanu do monitorowania stanu oraz gromadzenia danych z urządzenia UBZ-304/305, poprzez protokół RS-232 lub RS-485.

PS pozwala na zapisywanie i późniejsze wczytywanie nastaw do UBZ-304/305, gromadzenie danych i ich archiwizowanie do późniejszej analizy.

Zarchiwizowane w ten sposób dane można przeglądać w wykresach zestawiając różne parametry pracy urządzenia.

Interfejs graficzny PS pozwala na obserwację bieżących stanów dowolnych parametrów UBZ w czasie rzeczywistym.

Informacja
Pobierz
Control panel MCK-107

Control panel MCK-107

Wielofunkcyjny zegar 15 kanałowy TK-415

Wielofunkcyjny zegar 15 kanałowy TK-415

Wielofunkcyjny zegar 15 kanałowy TK-415

Wielofunkcyjny zegar 15 kanałowy TK-415

Informacja
Pobierz
Modbus TCP Client

Program Modbus TCP Client przeznaczony jest do połączenia z różnymi urządzeniami posiadającymi na pokładzie protokół Modbus TCP, jak również do zczytywania i zapisu rejestrów tych że urządzeń.

Jeśli urządzenie sieciowe jest wykorzystywane jako most lub jako konwerter innych protokołów na Ethernet (w formacie Modbus TCP),którym na przykład jest konwerter ET-485, to za jego pomocą aplikacja ta może łączyć się z innymi urządzeniami, które są połączone z konwerterem.

Modbus TCP Client

Program Modbus TCP Client przeznaczony jest do połączenia z różnymi urządzeniami posiadającymi na pokładzie protokół Modbus TCP, jak również do zczytywania i zapisu rejestrów tych że urządzeń.

Jeśli urządzenie sieciowe jest wykorzystywane jako most lub jako konwerter innych protokołów na Ethernet (w formacie Modbus TCP),którym na przykład jest konwerter ET-485, to za jego pomocą aplikacja ta może łączyć się z innymi urządzeniami, które są połączone z konwerterem.

Informacja
Pobierz
Panel Kontrolny oprogramowania TR-101

Oprogramowanie przeznaczone jest do wyświetlania i analizowania danych zarejestrowanych przez urządzenie RPM 16-4-3.

Panel kontrolny oprogramowania TR-101 (dalej CP) przeznaczony jest  do operacyjnego sterowania i rejestrowania danych z TR-101 za pomocą sieci Ethernet lub protokołów RS-485.

PU pozwala dostosować i skonfigurować różne progi TR-101, a także gromadzić informacje i zapisać je do dalszych badań i szczegółowej analizy.

Informacje zapisane w diagramach można wyświetlić i porównać ze sobą. Interfejs graficzny PU pozwala w czasie rzeczywistym sprawdzić stan różnych parametrów TR-101 a jego elastyczna konstrukcja umożliwia zaprogramowanie urządzenia według preferencji każdego użytkownika

Panel Kontrolny oprogramowania TR-101

Oprogramowanie przeznaczone jest do wyświetlania i analizowania danych zarejestrowanych przez urządzenie RPM 16-4-3.

Panel kontrolny oprogramowania TR-101 (dalej CP) przeznaczony jest  do operacyjnego sterowania i rejestrowania danych z TR-101 za pomocą sieci Ethernet lub protokołów RS-485.

PU pozwala dostosować i skonfigurować różne progi TR-101, a także gromadzić informacje i zapisać je do dalszych badań i szczegółowej analizy.

Informacje zapisane w diagramach można wyświetlić i porównać ze sobą. Interfejs graficzny PU pozwala w czasie rzeczywistym sprawdzić stan różnych parametrów TR-101 a jego elastyczna konstrukcja umożliwia zaprogramowanie urządzenia według preferencji każdego użytkownika

Informacja
Pobierz
Panel Sterowania ОМ-310

Program Panel Sterowania ОМ-310 (dalej w tekście „PS”) przeznaczony jest do monitorowania stanu oraz gromadzenia danych z urządzenia UBZ-302-01, poprzez protokół RS-232 lub RS-485.

PS pozwala na zapisywanie i późniejsze wczytywanie nastaw do UBZ-302-01, gromadzenie danych i ich archiwizowanie do późniejszej analizy.

Zarchiwizowane w ten sposób dane można przeglądać w wykresach zestawiając dowolne parametry pracy urządzenia.

Interfejs graficzny PS pozwala na obserwację bieżących stanów różnych parametrów UBZ w czasie rzeczywistym.

Interfejs można adaptować w zależności od wymagań konkretnego użytkownika.

Wszystkie nasze programy działają w środowiskach systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86.

Programy są zarchiwizowane, należy je rozpakowywać za pomocą programu WinRar wersji 4 i nowszych.

Panel Sterowania ОМ-310

Program Panel Sterowania ОМ-310 (dalej w tekście „PS”) przeznaczony jest do monitorowania stanu oraz gromadzenia danych z urządzenia UBZ-302-01, poprzez protokół RS-232 lub RS-485.

PS pozwala na zapisywanie i późniejsze wczytywanie nastaw do UBZ-302-01, gromadzenie danych i ich archiwizowanie do późniejszej analizy.

Zarchiwizowane w ten sposób dane można przeglądać w wykresach zestawiając dowolne parametry pracy urządzenia.

Interfejs graficzny PS pozwala na obserwację bieżących stanów różnych parametrów UBZ w czasie rzeczywistym.

Interfejs można adaptować w zależności od wymagań konkretnego użytkownika.

Wszystkie nasze programy działają w środowiskach systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86.

Programy są zarchiwizowane, należy je rozpakowywać za pomocą programu WinRar wersji 4 i nowszych.

Informacja
Pobierz
Rejestrator parametrów sieci i procesów technologicznych RPM-16-4-3

Program ten służy do przeglądania i analizy danych zebranych poprzez RPM-16-4-3.

Wszystkie nasze programy działają w środowiskach systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86.

Programy są zarchiwizowane, należy je rozpakowywać za pomocą programu WinRar wersji 4 i nowszych.

Rejestrator parametrów sieci i procesów technologicznych RPM-16-4-3

Program ten służy do przeglądania i analizy danych zebranych poprzez RPM-16-4-3.

Wszystkie nasze programy działają w środowiskach systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86.

Programy są zarchiwizowane, należy je rozpakowywać za pomocą programu WinRar wersji 4 i nowszych.

Informacja
Pobierz
Konfigurator

Konfigurator służy do zdalnego programowania ( po sieci RS-232, RS-485) urządzeń za pomocą komputera, posiada przejrzysty interfejs.

Urządzenia, które można programować za pomocą konfiguratora:

  • Moduł zabezpieczeń silników asynchronicznych UBZ-302 (wersja typowa);
  • Moduł zabezpieczeń silników asynchronicznych UBZ-302-01 (windy starszej generacji);
  • Cyfrowy przekaźnik temperatury TR-100.

Wszystkie nasze programy działają w środowiskach systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86.

Programy są zarchiwizowane, należy je rozpakowywać za pomocą programu WinRar wersji 4 i nowszych.

Konfigurator

Konfigurator służy do zdalnego programowania ( po sieci RS-232, RS-485) urządzeń za pomocą komputera, posiada przejrzysty interfejs.

Urządzenia, które można programować za pomocą konfiguratora:

  • Moduł zabezpieczeń silników asynchronicznych UBZ-302 (wersja typowa);
  • Moduł zabezpieczeń silników asynchronicznych UBZ-302-01 (windy starszej generacji);
  • Cyfrowy przekaźnik temperatury TR-100.

Wszystkie nasze programy działają w środowiskach systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86.

Programy są zarchiwizowane, należy je rozpakowywać za pomocą programu WinRar wersji 4 i nowszych.

Informacja
Pobierz
Novatek Device Manager

Novatek Device Manager został zaprojektowany jako narzędzie do sterowania przepływem procesów technologicznych.

Wykonuje następujące funkcje:

• Po włączeniu programu, uruchamia skanowanie komputera. Automatycznie określa porty komunikacyjne, do których można podłączyć urządzenia automatyki przemysłowej.
• W głównym oknie programu użytkownik opracowuje schemat przebiegu procesu podczas definiowania interfejsów portu komunikacyjnego i powiązanych urządzeń . Dla każdego urządzenia, program tworzy powiązania, które definiują zakres parametrów kontrolowanych i częstotliwość zapisywania ich wartości w odpowiednich plikach raportu.

Wszystkie parametry projektu przypisane przez użytkownika są zapisywane w specjalnym pliku opisu projektu;

• Projekt może zostać uruchomiony; w tym czasie, program steruje zakresami kontrolowanych parametrów w oknie dialogowym i wielokrotnie zapisuje je w plikach raportu;
• Projekt, który został uruchomiony, może być zatrzymany lub wstrzymany w dowolnej chwili. Po zakończeniu jego przebiegu , użytkownik może wprowadzić zmiany do schematu projektu i istniejących powiązań z urządzeniami. Zmieniony projekt można zapisać w pliku projektu pod dotychczasową lub nową nazwą.
• Podczas trwania projektu, program steruje zakresy kontrolowanych parametrach określonych przez użytkownika w odpowiednich powiązaniach. Jeśli jakakolwiek wartość wykracza poza określony zakres, program sygnalizuje o tym w specjalnym oknie komunikatu ostrzegawczego.

Obsługiwane urządzenia:

- UBZ- 302 Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych
- UBZ 302 (winda – 2-prędkościowy) Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych
- UBZ 301 Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych z konwerterem BO-01
- TR-100 – Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury (zabezpieczenie suchych transformatorów)
 Wszystkie nasze programy działają w środowiskach Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86. Rozpakować programy można za pomocą WinRar 4 i wyższych wersji.

Novatek Device Manager

Novatek Device Manager został zaprojektowany jako narzędzie do sterowania przepływem procesów technologicznych.

Wykonuje następujące funkcje:

• Po włączeniu programu, uruchamia skanowanie komputera. Automatycznie określa porty komunikacyjne, do których można podłączyć urządzenia automatyki przemysłowej.
• W głównym oknie programu użytkownik opracowuje schemat przebiegu procesu podczas definiowania interfejsów portu komunikacyjnego i powiązanych urządzeń . Dla każdego urządzenia, program tworzy powiązania, które definiują zakres parametrów kontrolowanych i częstotliwość zapisywania ich wartości w odpowiednich plikach raportu.

Wszystkie parametry projektu przypisane przez użytkownika są zapisywane w specjalnym pliku opisu projektu;

• Projekt może zostać uruchomiony; w tym czasie, program steruje zakresami kontrolowanych parametrów w oknie dialogowym i wielokrotnie zapisuje je w plikach raportu;
• Projekt, który został uruchomiony, może być zatrzymany lub wstrzymany w dowolnej chwili. Po zakończeniu jego przebiegu , użytkownik może wprowadzić zmiany do schematu projektu i istniejących powiązań z urządzeniami. Zmieniony projekt można zapisać w pliku projektu pod dotychczasową lub nową nazwą.
• Podczas trwania projektu, program steruje zakresy kontrolowanych parametrach określonych przez użytkownika w odpowiednich powiązaniach. Jeśli jakakolwiek wartość wykracza poza określony zakres, program sygnalizuje o tym w specjalnym oknie komunikatu ostrzegawczego.

Obsługiwane urządzenia:

- UBZ- 302 Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych
- UBZ 302 (winda – 2-prędkościowy) Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych
- UBZ 301 Uniwersalny moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych z konwerterem BO-01
- TR-100 – Cyfrowy przekaźnik kontroli temperatury (zabezpieczenie suchych transformatorów)
 Wszystkie nasze programy działają w środowiskach Windows 2000, XP, Vista, Win 7 x64, x86. Rozpakować programy można za pomocą WinRar 4 i wyższych wersji.

Informacja
Pobierz
Napisać wiadomość
Zamówić bezpłatny telefon zwrotny

Państwa zgłoszenie zostało wysłane, Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie.
Błąd! Wiadomość nie została wysłana.